Link Ticari Paket Çözüm Ortaklığı


    
 • Link Bilgisayar Programları Satışı
 • Link Bilgisayar Programları Eğitim Destek Hizmetleri
 1. Yerinde Eğitim ve Destek Hizmet Hizmeti
 2. Online Eğitim Destek Hizmeti
 3. Telefonla Eğitim Destek Hizmeti
 • Link Bilgisayar Programı Bazında Muhasebe Sistemi Kurulumu
 1. Stok Takibi Sistemi
 2. Çek Senet Takibi
 3. Satıcı Hesapları Takibi
 4. Müşteri Hesapları Takibi
 5. Muhasebe Sistemi
 • Hesap Planı
 • Mizan
 • Yevmiye Defteri
 • Muavin Defter
 • Dönemsel Beyanname Düzenleme
 • Muhtasar Beyanname
 • KDV Beyannamesi
 • Form Ba
 • Form Bs
 • Kar/Zarar Tablosu
 • Bilanço Uygulaması
 • Bütçe Hesapları Takibi
 • Finans Takibi
 • Aylık Gelir ve Gider Analiz Tabloları
 • Demirbaş ve Amortisman Uygulamaları Takibi Sistemi
 1. Demirbaş ve Makine/Teçhizat Takibi
 2. Amortisman Hesapları Takibi
 3. Demirbaş ve Amortisman Hesaplamaların ile ilgili tüm raporlamalar
 • Personel/İnsan Kaynakları
 1. Personel Maaş Hesaplamaları
 2. Personel Maaşları ile ilgili evrakların elektronik olarak gönderilmesi
 3. Personel Giriş Çıkış Takibinin yapılması
 4. Personel Kıdem ve İhbar Tazminatı uygulamaları
 5. Personel İzin Günü takibi
 6. Personel Performans takibi
 7. Personel tayin veya terfi olayının tabibi
 8. Personel ücretlerinin tarihsel olarak izlenmesi
 9. Personelin Giriş ve çıkış görüşmelerinin takibi
 10. Personel takibinin çok çeşitli kategorilere göre takibi
 11. Personelin sağlığı ile alakalı muayene, aşı vb. takibi
 12. Personele zimmet edilen Eşya Araç/Gereç veya edevat takibi


"To Top"
Ürünlerimiz